Support
Security Shop Online
0896622209
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

หลักฮวงจุ้ยกับประตูตอนที่ 2

วันที่: 12-01-2013

ประตูกับฮวงจุ้ยตอนที่2

ฮวงจุ้ยกับประตูตอนที่ 2

  • กรอบประตูไม่แตกไม่ร้าว สีไม่ถลอก ถ้ามีรอยร้าวต้องรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
  • มีการใช้งานสม่ำเสมอ บางบ้านอาจมีประตูเข้าบ้านหลายทาง ต้องกำหนดให้สมาชิกในครอบครัวเข้าบ้านโดยใช้ประตูใดประตูหนึ่งเพียงบานเดียว ถ้ายังไม่สามารถตกลงกันได้ ยังต่างคนต่างใช้ ก็จะทำให้ได้รับพลังคนละประเภท กลายเป็นต่างคนต่างใจ คนในบ้านไม่ค่อยลงรอยกัน โชคก็เข้ามาในบ้านยากเพราะไม่มีการโฟกัส
  • ลวดลายของประตูต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของกระแสชี่ที่เข้าบ้านเช่น ไม่มีลายกากบาท (ประตูบางบานทำเป็นรูปไม้ระแนง ทำให้เกิดเป็นรูปกากบาท) ถ้าเป็นประตูลายเถาดอกไม้ ต้องระวังอย่าให้เป็นลายที่มีหนาม
  • ประตูหน้าไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าประตูหลัง เพราะจะเก็บชี่ไว้ไม่ได้ โชคจะเข้าแล้วออกจากบ้านเร็วเกินไป