Support
Security Shop Online
0896622209
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านที่เก็บเงินไม่อยู่

วันที่: 24-01-2013

ฮวงจุ้ยบ้านเก็บเงินไม่อยู่

วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านที่เก็บเงินไม่อยู่ ทำได้ 2 วิธีคือ

  1. ใช้ฉาก พาร์ทิชัน หรือตู้โชว์มาวางคั่นระหว่างประตูหน้ากับประตูหลัง เพื่อบล็อกชี่ให้หมุนเวียนในบ้านนานขึ้น
  2. ใช้แสงสว่าง ให้ติดตั้งหลอดไฟที่สว่างมากๆระหว่างประตูหน้ากับประตูหลัง แสงสว่างจะทำให้ชี่มีพลัง และกระจายตัวอยู่ในบ้านนานขึ้น ผมแนะนำให้ใช้โคมไฟที่ทำจากคริสตัลซึ่งจะช่วยกระจายพลังได้ดี ชี่เข้ามาแล้วจะไม่ออกจากบ้านทันที แต่จะกระจายไปตามห้องต่างๆก่อน
 
     ส่วนกรณีบ้านที่โชคไม่เข้า บ้านที่เจอปัญหานี้มักเป็นบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับประตู ประตูเปรียบเสมือนปาก โชคจะเข้าบ้านก็ต้องมาผ่านทางประตูก่อน ถ้าบริเวณประตูหรือทางเข้าบ้านมีปัญหา เราก็จะเจอปัญหาเรื่องโชคไม่เข้า