Support
Security Shop Online
0896622209
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทางเดินบอกความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน

วันที่: 12-03-2013

ทางเดินกับความก้าวหน้า

ทางเดินบอกความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน

     ทางเดินบริเวณบ้านมีบทบาทสำคัญกับความสำเร็จ หรือหน้าที่การงานว่ามีความเจริญก้าวหน้าหรือไม่ มีความพร้อมเพรียงหรือเปล่า มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือไม่ ในการปฎิบัติหน้าที่อันสำคัญ ทางเดินหรือบริเวณทางเท้าทั้งหมดจึงสามารถบอกได้ ทั้งที่บ้านและสถานที่ทำงานเช่น
 

ทางเดินพบอุปสรรค

     ทางเดินต่างระดับหรือเล่นระดับมากเกินไป จะพบกับความยุ่งยากกับธุรกิจ หรือพบอุปสรรคเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นอย่างมากเช่น แก้ไขโดย ปรับระดับให้มีความแตกต่างน้อยที่สุด
 

ทางเดินเหนื่อยล้า

      บ้านที่มีเนินสูงมากกว่าถนนจนเกินไป กว่าจะสำเร็จในหน้าที่การงาน มักต้องผ่านความเหน็ดเหนื่อยมามากต่อมาก หรือประสบความสำเร็จแล้วยังไม่สามารถรักษาความมั่นคงนั้นๆได้อีกด้วย เงินทองไหลออกง่ายอีกต่างหาก