Support
Security Shop Online
0896622209
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 14   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 2013-02-11 16:24:31.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ ST พร้อมสายยาว 1 เมตร ขนาด 0.9 mm.
65.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-04-19 11:22:51.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ ST พร้อมสายยาว 1 เมตร ขนาด 3 MM.
70.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2013-02-11 16:28:33.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ FC พร้อมสายยาว 1 เมตร ขนาด 0.9 mm. หรือ 0.9mm.
65.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2013-02-11 16:35:39.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ SC พร้อมสายยาว 1 เมตร ขนาด 0.9mm.
65.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-07-15 12:06:41.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ SC/APC (หัวเขียว) พร้อมสายขนาด 0.9 มม. ยาว 1 เมตร
65.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-06-17 11:21:55.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว SC-SC ขนาด 0.9 mm., ยาว 1 เมตร.
110.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2015-05-18 21:11:05.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ SC พร้อมสายยาว 1 เมตร ขนาด 3.0 มม.
70.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2015-05-18 21:14:53.0
รายละเอียด: หัวต่อไฟเบอร์ LC พร้อมสายยาว 1 เมตร ขนาด 3.0 มม.
75.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2015-05-18 21:19:54.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว SC/APC ตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน ยาว 1.5 เมตร.
130.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-07-13 12:10:23.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว SC/APC ตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน ยาว 3 เมตร.
150.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2015-05-18 21:21:50.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว LC/PC ตัวผู้ทั้ง 2 ด้าน ยาว 1 เมตร.
140.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-04-19 11:33:46.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว LC/PC - SC/PC ขนาด 3 MM, ยาว 2 เมตร.
170.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-04-19 11:48:02.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว FC-FC ขนาด 3 MM, ยาว 2 เมตร.
150.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-04-19 11:50:06.0
รายละเอียด: สายไฟเบอร์พ่วง หัว SC-FC ขนาด 3.0 mm., ยาว 2 เมตร.
150.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1