Support
Security Shop Online
0896622209
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 9   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 2017-09-01 13:14:34.0
รายละเอียด: อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพHD
900.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4Ch HD Video Multiplexer (3) 4Ch HD Video Multiplexer (3)
เพิ่มเมื่อ: 2016-08-05 14:32:40.0
รายละเอียด: อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพ 4 ช่อง ไปในสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว
4200.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2 Ch HD Video Multiplexer for AHD,CVI 720P /960P 2 Ch HD Video Multiplexer for AHD,CVI 720P /960P
เพิ่มเมื่อ: 2016-08-05 15:16:46.0
รายละเอียด: อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพ 2 ช่อง ไปในสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว สำหรับกล้อง AHD,CVI 720P/960P
2200.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2017-09-01 12:51:03.0
รายละเอียด: อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณภาพ เข้า 1 ออก 4 ช่อง
1000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
2 CH Video Multiplexer, Tx-Rx (2) 2 CH Video Multiplexer, Tx-Rx (2)
เพิ่มเมื่อ: 2012-12-19 22:45:44.0
รายละเอียด: อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพ 2 ช่อง ไปในสายโคแอ๊กเชี่ยลเพียงเส้นเดียว มีทั้งตัวส่งและตัวรับ
1600.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
4 CH Video Multiplexer, Tx-Rx (1) 4 CH Video Multiplexer, Tx-Rx (1)
เพิ่มเมื่อ: 2012-12-19 22:50:51.0
รายละเอียด: อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพ 4 ช่อง ไปในสายโคแอ๊กเชี่ยลเพียงเส้นเดียว มีทั้งตัวส่งและตัวรับ
2900.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
Video Distributor 1 Input / 4 Output, D0104V (12)
เพิ่มเมื่อ: 2012-12-20 15:06:26.0
รายละเอียด: อุปกรณ์์กระจายและขยายสัญญาณภาพ เข้า 1 ออก 4 ช่อง
800.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
Video Distributor 4 Input / 8 Output, D0408V (10) Video Distributor 4 Input / 8 Output, D0408V (10)
เพิ่มเมื่อ: 2012-12-20 15:10:46.0
รายละเอียด: อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณภาพ เข้า 4 ออก 8 ช่อง
2000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
Video Distributor 8 Input / 16 Output, D0816V (1) Video Distributor 8 Input / 16 Output, D0816V (1)
เพิ่มเมื่อ: 2012-12-20 15:14:45.0
รายละเอียด: อุุุปกรณ์์์กระจายและขยายสัญญาณภาพ แบบ 8 ออก 16 ช่อง
3000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1